Paskelbta: 2016-07-05 11:21:27 CEST
AB "Vilniaus baldai"
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Vilniaus baldai“ 2016 m. liepos 05 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Vilnius, Lietuva, 2016-07-05 11:21 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

AB „Vilniaus baldai“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2016 m. liepos 05 d., priimti šie sprendimai:

1. Darbotvarkės klausimas – audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
Nuspręsta:
1.1. 2016 -2017 metų metinių finansinių ataskaitų  auditui atlikti išrinkti uždarąją
akcinę bendrovę „KPMG Baltics“, kurios kodas 111494971, buveinės adresas
Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Upės g. 21, audito įmonės pažymėjimas Nr. 001281.
1.2. Nustatyti šias audito apmokėjimo sąlygas:
Atlyginimas už kiekvienų metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditą – po 14 500 EUR, į šią sumą pridėtinės vertės mokestis neįskaitytas, jis skaičiuojamas ir mokamas papildomai teisės aktų nustatyta tvarka.
1.3. Jeigu pagal audito paslaugų sutartį būtų teikiamos papildomos paslaugos, audito įmonei mokamas papildomas atlyginimas, kuris nustatomas remiantis uždarosios akcinės bendrovės „KPMG Baltics ” darbuotojų, kurie dalyvauja suteikiant šias papildomas paslaugas, valandiniais įkainiais.
1.4. Papildomas atlyginimas mokamas suteikus papildomas paslaugas.

2. Darbotvarkės klausimas – Bendrovės valdybos narių perrinkimas.
Nuspręsta:
Į akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ valdybą 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti Vytautą Bučą, Dalių Kaziūną ir Vaidą Savukyną.

 

         Kontaktinis asmuo:
         Finansų vadovas
         Jonas Krutinis
         Tel.: +370 (5) 252 57 00