Publicēts: 2016-07-01 14:06:47 CEST
Latvijas Gāze
Padomes/valdes/revidentu izmaiņas

AS "Latvijas Gāze" valdes izmaiņas

2016. gada 1. jūlija Padomes sēdē ievēlēts jauns valdes loceklis un valdes priekšsēdētāja vietnieks Sebastians Grēblinghofs, kurš stāsies Mario Nullmeiera vietā. Savu trīs gadu pilnvaru termiņu valdē Sebastians Grēblinghofs  uzsāks 2016. gada 1. septembrī.  

         Vinsents Makaris
         Tel. + (371) 67 369 144
         E-pasts: IR@lg.lv


Sebastian_Groblinghoff.pdf