Paskelbta: 2016-06-28 08:00:00 CEST
AB "Vilniaus baldai"
Tarpinė informacija

AB "Vilniaus baldai" 2016 m. devynių mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Vilnius, Lietuva, 2016-06-28 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

AB „Vilniaus baldai“ 2016 m. finansinių metų devynių mėn. rugsėjo – gegužės mėn. pardavimai sudarė 42 486 tūkst. EUR.

Grupės 2016 m. finansinių metų devynių mėn. rugsėjo – gegužės mėn. grynasis pelnas siekė
1 750 tūkst. EUR. Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 3 142 tūkst. EUR.

AB „Vilniaus baldai“ 2016 m. finansinių metų trečiojo ketvirčio  kovo  – gegužės mėn. pardavimai sudarė 12 903 tūkst. EUR.

Grupės 2016 m. finansinių metų trečiojo ketvirčio kovo – gegužės mėn. grynasis pelnas siekė 661 tūkst. EUR. Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo,
(EBITDA) siekė 1 119 tūkst. EUR.

Pridedama:

1. Atsakingų asmenų patvirtinimas; sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 m. devynis mėnesius, pasibaigusius 2016 m. gegužės 31 d.

         Kontaktinis asmuo:
         Finansų vadovas
         Jonas Krutinis
         Tel +370 (5) 2525700


Sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 m devynis mėnesius pasibaigusius 2016 m gegužės 31 d.pdf