Publicēts: 2016-06-17 11:16:24 CEST
Latvijas Gāze
Padomes/valdes/revidentu izmaiņas

AS "Latvijas Gāze" valdes izmaiņas

Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze" informē, ka ir saņēmusi valdes locekļa Mario Nullmeiera iesniegumu par amata atstāšanu no 2016. gada 1. septembra.

Mario Nullmeiera pilnvaru termiņš ir līdz 2016. gada beigām. Plānots, ka jaunu valdes locekli ievēlēs nākamajā padomes sēdē. 

         Vinsents Makaris
         Tel. + (371) 67 369 144
         E-pasts: IR@lg.lv