Publicēts: 2016-06-17 10:55:07 CEST
Latvijas Gāze
Akcionāru sapulces lēmumi

AS "Latvijas Gāze" Akcionāru sapulces lēmumu projekti

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2016. gada 1. jūlija kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

 

         Vinsents Makaris
         Tel. + (371) 67 369 144
         E-pasts: IR@lg.lv


2016.06_Lemumprojekti.pdf
2015_Revizijas_komitejas_zinojums.pdf
2015_Padomes_zinojums.pdf