Paskelbta: 2016-06-14 15:01:00 CEST
AB "Vilniaus baldai"
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Vilniaus baldai“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Vilnius, Lietuva, 2016-06-14 15:01 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

AB „Vilniaus baldai“ valdybos pasiūlyti neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio liepos 05 d., sprendimų projektai.

1.    Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
Sprendimo projektas:
1.1.    2016 -2017 metų metinių finansinių ataskaitų  auditui atlikti išrinkti uždarąją akcinę bendrovę
„KPMG Baltics“, kurios kodas 111494971, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Upės g. 21, audito įmonės pažymėjimas Nr. 001281.
1.2. Nustatyti šias audito apmokėjimo sąlygas:
Atlyginimas už kiekvienų metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditą – po 14 500 EUR, į šią sumą pridėtinės vertės mokestis neįskaitytas, jis skaičiuojamas ir mokamas papildomai teisės aktų nustatyta tvarka.
1.3. Jeigu pagal audito paslaugų sutartį būtų teikiamos papildomos paslaugos, audito įmonei mokamas papildomas atlyginimas, kuris nustatomas remiantis uždarosios akcinės bendrovės „KPMG Baltics ” darbuotojų, kurie dalyvauja suteikiant šias papildomas paslaugas, valandiniais įkainiais.
1.4. Papildomas atlyginimas mokamas suteikus papildomas paslaugas.

2.    Bendrovės valdybos narių perrinkimas.
Sprendimo projektas:
Į akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ valdybą 4 (ketverių) metų kadencijai siūloma perrinkti Vytautą Bučą, Dalių Kaziūną ir Vaidą Savukyną.
 

         Kontaktinis asmuo:
         Finansų vadovas
         Jonas Krutinis
         Tel.: +370 (5) 252 57 00


Bendrasis balsavimo raštu biuletenis.pdf