Paskelbta: 2016-05-31 09:00:00 CEST
AB "Linas Agro Group"
Tarpinė informacija

Pranešimas apie 2015–2016 finansinių metų 9 mėnesių veiklos rezultatus

 

Pranešimas apie 2015–2016 finansinių metų 9 mėnesių veiklos rezultatus

AB „Linas Agro Group“ pateikia šiuos pranešimus:

 

1. Atsakingų asmenų patvirtinimas;

2. AB „Linas Agro Group” 2015–2016 finansinių metų konsoliduotąjį tarpinį pranešimą

už 9 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. kovo 31 d.;

3. AB „Linas Agro Group“ 2015–2016 finansinių metų 9 mėnesių konsoliduotąsias

finansines ataskaitas (neaudituotas).

         Finansų direktorius Tomas Tumėnas
         Tel. (8~45) 507 393

 


2015-2016_IFRS_9 men_LT.pdf
LNA_9_men_2015_2016_Konsoliduotasis_tarpinis_veiklos pranesimas.pdf