Publicēts: 2016-05-30 09:10:39 CEST
Latvijas Gāze
Akcionāru sapulces sasaukšana

AS "Latvijas Gāze" paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” akcionāru sapulce notiks 2016.gada 1.jūlijā Rīgā, Vagonu ielā 20, akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” telpās. Akcionāru sapulces sākums plkst. 10:00.

         Vinsents Makaris
         Tel. + (371) 67 369 144
         E-pasts: IR@lg.lv


2016.05_Pilnvarojuma_veidlapa.doc
2016.05_Pazinojums_par_Akcionaru_sapulces_sasauksanu.pdf