Publicēts: 2016-05-27 07:54:21 CEST
Latvijas Gāze
3 un 9 mēnešu finanšu pārskats

AS "Latvijas Gāze" nerevidēti 2016. gada 3 mēnešu pārskati

Latvijas Gāze 2016. gada 3 mēnešos patērētājiem pārdeva 516 milj. kubikmetru dabasgāzes. Salīdzinājumā ar 2015. gada attiecīgo periodu pārdotās dabasgāzes apjoms pieauga par 22%.

2016. gads pasaules naftas tirgos iezīmējās ar zemām cenām, kas atstāja ietekmi gan uz Latvijas Gāzes vidējo dabasgāzes iepirkumu cenu, gan arī uz 2016. gada 1. ceturkšņa ieņēmumiem. 2016. gada 3 mēnešos patērētājiem pārdota dabasgāze un sniegti pakalpojumi par 153 milj. EUR (2015. gada pirmajā ceturksnī 158 milj. EUR).

Neskatoties uz ieņēmumu kritumu dabasgāzes cenas samazinājuma dēļ, EBITDA 2016.gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, ievērojami uzlabojusies un ir 41,0 milj. EUR (2015. gada pirmajā ceturksnī 31,6 milj. EUR).

         Vinsents Makaris
         Tel. + (371) 67 369 144
         E-pasts: IR@lg.lv


2016_3_menesi.pdf