Paskelbta: 2016-05-16 15:16:45 CEST
UTIB „INVL Technology“
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „INVL Technology“ 2016 m. 3 mėnesių preliminarūs veiklos rezultatai bei pagrindinių duomenų santrauka

Vilnius, Lietuva, 2016-05-16 15:16 CEST -- AB „INVL Technology“ nuosavas kapitalas 2016 m. kovo 31 d. siekė 24,23 mln. eurų, arba 1,99 euro akcijai – tiek pat, kiek ir 2015 m. pabaigoje.

Bendrovės investicijos 2016 m. kovo pabaigoje sudarė 19,7 mln. eurų. Per ketvirtį jos išaugo 2,78 mln. eurų – daugiausiai dėl UAB „Algoritmų sistemos“ įsigijimo bei investicijų į valdomų įmonių kapitalą. Investicijų vertės prieaugis sudarė 0,07 mln. eurų. Bendrovės pinigų likutis per pirmąjį ketvirtį sumažėjo nuo 7 mln. eurų iki 4,2 mln. eurų.

Grynasis Bendrovės nuostolis už pirmąjį 2016 metų ketvirtį siekė 9 tūkst. eurų.

         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         AB „INVL Technology“ direktorius
         Kazimieras Tonkūnas
         El.paštas K.Tonkunas@invltechnology.lt


INVL Technology 2016 1 ketv preliminarus veiklos rezultatai bei pagrindiniu duomenu santrauka.pdf