Publicēts: 2016-05-02 16:22:13 CEST
Moda Kapitāls
Parāda vērtspapīri

AS "Moda kapitāls" paziņojums par kupona likmi

Saskaņā ar AS "Moda kapitāls" Obligāciju (ISIN LV0000801876)  prospekta 5.8. punktu, paziņojam, ka Kupona gada likme nākamajiem četriem kupona maksājumiem ir 12% gadā no obligācijas nominālvērtības.

         Guntars Zvīnis
         AS Moda kapitāls
         valdes loceklis
         tālr: +37167344508
         epasts: guntars@draudzigsaizdevums.lv