Publicēts: 2016-05-02 07:33:46 CEST
Ditton pievadķēžu rūpnīca
Uzņēmuma paziņojums

Sabiedrības paziņojums

Ar šo Sabiedrība informē par revidētā 2015.gada pārskata publicēšanu 29.aprīlī, kas tika formēts, sastādīs un pārbaudīts (revidēts) ar zvērināta revidenta SIA „Audit Deloitte Latvia” dalību un tās atspoguļo visas revidenta prasības un norādījumus.

Diemžēl, sakarā ar objektīvajiem iemesliem Sabiedrībai nav iespējas publicēt revidenta ziņojumu. Revidenta ziņojumu Sabiedrība publicēs papildus kopā ar atkārtoto revidētā 2015.gada pārskata publicēšanu akcionāru ērtībai pirms kārtējas akcionāru sapulces sasaukšanas un novadīšanas. Kārtēja akcionāru sapulce ar LR Komerclikuma 269.pantā paredzēto darba kārtību tiks sasauktā 2016.gada jūlija otrajā pusē.

 

Valde