Publicēts: 2016-04-22 15:02:06 CEST
Latvijas Gāze
Gada pārskats (revidēts)

AS "Latvijas Gāze" auditēts 2015. gada pārskats

Latvijas Gāze 2015. gadā patērētājiem pārdeva 1 318 milj. kubikmetrus dabasgāzes. Salīdzinājumā ar 2014. gadu pārdotās dabasgāzes apjoms pieauga par 2%.

2015. gads pasaules naftas tirgos iezīmējās ar būtisku cenu kritumu, kas atstāja ietekmi gan uz Latvijas Gāzes vidējo dabasgāzes iepirkumu cenu, gan arī uz 2015. gada ieņēmumiem. 2015. gada 12 mēnešos patērētājiem pārdota dabasgāze un sniegti pakalpojumi par 445 milj. EUR.

Lai gan 2015. gadā EBITDA 68,5 milj. EUR saglabājās iepriekšējā gada līmenī, pie krītoša apgrozījuma tas nodrošina EBITDA maržas pieaugumu, kā rezultātā tā bija 15,4% salīdzinot ar 13,7% iepriekšējā gadā. Savukārt neto peļņa 2015. gadā bija 30.5 milj. EUR.

Auditētajā pārskatā nav būtisku izmaiņu, salīdzinot ar neauditēto pārskatu.

         Vinsents Makaris
         Tel. + (371) 67 369 144
         E-pasts: IR@lg.lv


2015_12_menesi_Auditets.pdf