Publicēts: 2016-04-22 14:45:40 CEST
Latvijas Gāze
Uzņēmuma paziņojums

AS "Latvijas Gāze" 2015. gada Korporatīvās pārvaldības ziņojums

Ziņojums pievienots pielikumā

         Vinsents Makaris
         Tel. + (371) 67 369 144
         E-pasts: IR@lg.lv


2015_Korporativas_parvaldibas_zinojums.pdf