Julkaistu: 2016-04-15 13:00:00 CEST
Componenta Oyj
Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Componentan ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Componenta Oyj Pörssitiedote 15.4.2016 klo 14.00

Componentan ylimääräinen yhtiökokous päätti tänään hallituksen ehdotusten mukaisesti optio-oikeuksien antamisesta ja hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää, joten optio-oikeuksien antamisella on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 10 000 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta ja voi lisäksi päättää niiden saamista koskevista erityisistä lisäehdoista. Optio-oikeuksia jaetaan vain, jos yhtiö päättää toteuttaa suunnittelemansa rahoitusjärjestelyn.

Osakeantivaltuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden enimmäismäärä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 100 000 000 osaketta. Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää esimerkiksi sellaisten eritysten oikeuksien myöntämisestä, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita, tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita siten, että merkintähinta maksetaan käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirja). Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeantiin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta käytetään esimerkiksi yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseksi.

Componenta Oyj on 24.3.2016 ja 1.4.2016 tiedottanut valmisteilla olevasta yhtiön tasetta merkittävästi vahvistavasta rahoitusjärjestelystä. Järjestelyn toteutuminen edellyttää muun muassa, että 15.4.2016 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päättää hallitukselle myönnettävästä osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevasta valtuutuksesta.

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Componenta Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.componenta.com viimeistään 29.4.2016 alkaen.

Helsinki 15. huhtikuuta 2016

COMPONENTA OYJ
 

Harri Suutari
toimitusjohtaja

 

LISÄTIETOJA

Harri Suutari
toimitusjohtaja
puh. 0400 384 937

Markku Honkasalo
talousjohtaja
puh. 010 403 2710

 

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2015 oli 495 miljoonaa euroa ja sen osake listataan Nasdaq Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 250 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.