Publicēts: 2016-04-05 13:06:25 CEST
Latvijas Gāze
Finanšu kalendārs

AS "Latvijas Gāze" finanšu pārskatu publicēšanas datumi

Aktuālais finanšu kalendārs (mainīts 2015. gada revidētā pārskata publicēšanas datums).

 

2015. / 12 mēneši / Revidēts / 22.04.2016

2016. / 3 mēneši / 27.05.2016

2016. / 6 mēneši / 26.08.2016

2016. / 9 mēneši / 25.11.2016

         Vinsents Makaris
         Tel. + (371) 67 369 144
         E-pasts: IR@lg.lv