Publicēts: 2016-04-05 09:13:46 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Birža piemēro uzraudzības statusu AS "Grobiņa"

Nasdaq Riga valde š.g. 5. aprīlī nolēma piemērot uzraudzības statusu AS "Grobiņa" (GRZ1R, ISIN kods: LV0000100527).

Birža uzraudzības statusu piemēro saskaņā ar Biržas noteikumu "Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos" 20.1.2.punkta 2. apakšpunktu, kas nosaka, ka Biržai ir tiesības piemērot uzraudzības statusu, ja Emitentam ir ilgstošas maksātspējas problēmas.

Saskaņā ar AS “Grobiņa” 2016. gada 5. aprīļa paziņojumu, uzņēmums ir pieņēmis lēmumu iesniegt tiesā pieteikumu par AS “Grobiņa” tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanu.

Uzraudzības statusa piemērošana nepieciešama, lai piesaistītu tirgus dalībnieku uzmanību.
 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67 212 431

www.nasdaqbaltic.com/

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.