Paskelbta: 2016-04-05 08:13:00 CEST
AB "Vilniaus baldai"
Tarpinė informacija

AB "Vilniaus baldai" 2016 m. šešių mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Vilnius, Lietuva, 2016-04-05 08:13 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

AB „Vilniaus baldai“ 2016 m. finansinių metų šešių mėn. rugsėjo – vasario mėn. pardavimai sudarė 29 583 tūkst. EUR.

Grupės 2016 m. finansinių metų pirmojo pusmečio rugsėjo – vasario mėn. grynasis pelnas siekė  1 089 tūkst. EUR.
Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 2 023 tūkst. EUR.

AB „Vilniaus baldai“ 2016 m. finansinių metų antrojo ketvirčio  gruodžio – vasario mėn. pardavimai sudarė 13 252 tūkst. EUR.

Grupės 2016 m. finansinių metų antrojo ketvirčio gruodžio – vasario mėn. grynasis pelnas siekė
370 tūkst. EUR. Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 850 tūkst. EUR.

Pridedama:

1. Atsakingų asmenų patvirtinimas;

2. Tarpinis konsoliduotas pranešimas už 2016 m. 6 mėnesius, pasibaigusius
2016 m. vasario 29 d., sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys už
2016 m. šešis mėnesius, pasibaigusius 2016 m. vasario 29 d.
 

         Kontaktinis asmuo:
         Finansų vadovas
         Jonas Krutinis
         Tel +370 5 2525700


atsakingu asmenu patvirtinimas_2016-04-05.pdf
Tarpinis konsoliduotas pranešimas už 2016 m. 6 mėnesius, pasibaigusius 2016 m. vasario 29 d..pdf
Sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 m. šešis mėnesius, pasibaigusius 2016 m. vasario 29 d..pdf