Julkaistu: 2016-04-01 14:35:00 CEST
Componenta Oyj
Yhtiökokouksen päätökset

Componentan varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Componenta Oyj Pörssitiedote 1.4.2016 klo 15.35

Componenta Oyj:n 1.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1. - 31.12.2015 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi. Yhtiökokous päätti valita nykyisen hallituksen jäsenet Olavi Huhtalan, Olli Isotalon, Perttu Louhiluodon, Riitta Palomäen, Matti Ruotsalan ja Tommi Salusen uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi.

Hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Matti Ruotsalan ja varapuheenjohtajaksi Olavi Huhtalan. Samassa kokouksessa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Riitta Palomäki ja jäseniksi Tommi Salunen ja Olavi Huhtala. Kaikki tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 60 000 euroa ja hallituksen jäsenille 30 000 euroa. Lisäksi hallituksen alaisten valiokuntien jäsenille maksetaan 5 000 euroa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan tilikaudella 1.1. - 31.12.2016 yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Componenta Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.componenta.com viimeistään 15.4.2016 alkaen.

Helsinki 1. huhtikuuta 2016

COMPONENTA OYJ
 

Harri Suutari
toimitusjohtaja

 

LISÄTIETOJA

Harri Suutari
toimitusjohtaja
puh. 0400 384 937

Markku Honkasalo
talousjohtaja
puh. 010 403 2710

 

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2015 oli 495 miljoonaa euroa ja sen osake listataan Nasdaq Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 250 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.