Paskelbta: 2016-03-29 10:50:01 CEST
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų

AB „Energijos skirstymo operatorius“, kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023. 
2016 m. kovo 29 d. AB „Energijos skirstymo operatorius“ visuotiniame akcininkų susirinkime priimti šie sprendimai:

1. Darbotvarkės klausimas „Dėl pritarimo 2015 m. AB LESTO grupės konsoliduotam ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ metiniams pranešimams“:
1.1. Pritarti 2015 metų AB LESTO grupės konsoliduotam metiniam pranešimui (pridedama).
1.2. Pritarti 2015 metų akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ metiniam pranešimui (pridedama).
 
2. Darbotvarkės klausimas „Dėl audituotų 2015 m. AB LESTO konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir audituotų 2015 m. akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo“:
2.1. Patvirtinti auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers” audituotų 2015 metų AB LESTO konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).
2.2. Patvirtinti auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers” audituotų 2015 metų akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

3. Darbotvarkės klausimas „Dėl 2015 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ pelno (nuostolių) paskirstymo“:
3.1. Paskirstyti 2015 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ pelną (nuostolius) (pridedama).

AB „Energijos skirstymo operatorius“ pažymi, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie Bendrovės akcininkų teisių apskaitos dienos pabaigoje, t. y. 2016 m. balandžio 12 d. pabaigoje, bus Bendrovės akcininkai, o dividendai tokiems asmenims bus išmokami vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 60 straipsnio 5 dalies nuostatomis, t. y. per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo išmokėti dividendus priėmimo dienos, per Bendrovės akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojus ir per Bendrovės vertybinių popierių apskaitos tvarkytoją AB SEB banką.

Informacija apie priimtus sprendimus taip pat pateikiama AB „Energijos skirstymo operatorius“ tinklalapyje http://www.eso.lt/ ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ patalpose, esančiose Aguonų g. 24, Vilniuje, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

         Atstovas ryšiams su visuomene Martynas Burba, tel. (8~5) 251 4516.


LD metinis pranešimas 2015.pdf
2015 m. pelno (nuostoliu) paskirstymas.pdf
LESTO metinis pranesimas 2015.pdf