Paskelbta: 2016-03-29 08:05:22 CEST
Ignitis gamyba
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2016 m. kovo 29 d. eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų

Elektrėnai, Lietuva, 2016-03-29 08:05 CEST -- 2016 m. kovo 29 d. įvykusiame „Lietuvos energijos gamyba“, AB (įmonės kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai; toliau – Bendrovė), eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:

1. „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos atsiliepimas dėl Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio, Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir Bendrovės metinio pranešimo.

Pristatyta Bendrovės akcininkų informacijai.

2. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2015 metų konsoliduoto metinio pranešimo svarstymo.

Nuspręsta: „Pritarti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2015 metų konsoliduotam metiniam pranešimui“.

3. Dėl 2015 metų audituoto konsoliduotų ir „Lietuvos energijos gamyba“, AB, metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

Nuspręsta: „Patvirtinti 2015 metų auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers” audituotą konsoliduotų ir „Lietuvos energijos gamyba“, AB, metinių finansinių ataskaitų rinkinį“.

4. Dėl 2015 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, pelno (nuostolių) paskirstymo.

Nuspręsta: „Paskirstyti 2015 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, pelną (nuostolius)“.

Pridedama:
1. Bendrovės 2015 metų konsoliduotasis metinis pranešimas, audituotas konsoliduotų ir Bendrovės 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinys.
2. Bendrovės 2015 metų pelno (nuostolių) paskirstymas.

Informacija apie minėtus sprendimus taip pat pateikiama „Lietuvos energijos gamyba“, AB, interneto tinklalapyje www.gamyba.le.lt bei teikiama „Lietuvos energijos gamyba“, AB, patalpose, adresu Žvejų g. 14, Vilniuje, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.).

         Valentas Neviera, „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Korporatyvinės komunikacijos skyriaus vadovas, tel. 8 670 25997, el. paštas valentas.neviera@le.lt


LEG 2015 m. pelno (nuostolio) paskirstymas.pdf
2015 LEG metinis pranešimas ir finansinės ataskaitos.pdf