Publicēts: 2016-03-23 11:40:45 CET
Latvijas Gāze
Padomes/valdes/revidentu izmaiņas

AS "Latvijas Gāze": Jaunievēlētā padomes locekļa CV

Akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” 2016. gada 22. marta Ārkārtas akcionāru sapulcē ievēlētā Padomes locekļa Vitālija Hatjkova CV.

         Vinsents Makaris
         Tel. + (371) 67 369 144
         E-pasts: IR@lg.lv


Vitaly_Khatkov.pdf