Publicēts: 2016-03-22 14:36:29 CET
Latvijas Gāze
Padomes/valdes/revidentu izmaiņas

AS "Latvijas Gāze": Informācija par padomes vadību

Akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” 2016. gada 22. marta Padomes sēdē par Padomes vadītāju tika ievēlēts Kirils Seļezņovs un par vietniekiem Juris Savickis un Olivers Gīze.

 

 

         Vinsents Makaris
         Tel. + (371) 67 369 144
         E-pasts: IR@lg.lv