Publicēts: 2016-03-01 08:47:12 CET
Moda Kapitāls
Finanšu informācija

CORRECTION: AS "Moda kapitāls" nerevidētais konsolidētais starpperiodu pārskats par 2015.gada 12.mēnešiem

AS "Moda kapitāls"nerevidētie finanšu rezultāti par 2015.gada 12.mēnešiem ir sekojoši: Neto zaudējumi 101.852,00 EUR :(2014.gadā Neto zaudējumi: 130.992,00 EUR) Neto apgrozījums: 1.095.964,00 EUR (2014.gadā Neto apgrozījums: 1.090.211,00 EUR)

Paziņojuma precizējums tika veikts, lai finanšu pārskatu pievienotu arī angļu valodā.

AS “Moda Kapitāls” pamatdarbība ir īstermiņa kredītu izsniegšana pret kustamās mantas ķīlu, nekustamo īpašumu un patēriņa (bezķīlas) kredīti, kā arī dārgmetālu un mazlietotu sadzīves tehnikas priekšmetu tirdzniecība.

Izvērtējot 2015.gada statistikas rezultātus var secināt, ka daļai no kreditēšanas pakalpojumu veidiem ir bijis pieaugums, bet daļai apgrozījuma kritums. Vienlaicīgi turpina palielināties klietnu interese par tirdzniecībā esošajām precēm. Palielinās pastāvīgo klientu loks, kuri regulāri izmanto uzņēmuma pakalpojumus gan noformējot aizdevumus, gan iegādājoties tirdzniecībā esošās preces.

Arī 2015.gada otrajā pusē ir būtiski pieaudzis izsniegto aizdevumu apmērs aizdevumiem pret kustamas lietas ķīlām, bet vienlaicīgi ir samazinājies aizdevumu apmērs aizdevumiem pret nekustamo īpašumu Uzņēmums prognozē, ka turpmāk būtiskāku īpatsvaru uzņēmuma kredītportfelī aizņems patēriņa kredīti, kas klientiem tiek izsniegti bez ķīlu nodrošinājuma.

 

         Guntars Zvīnis
         AS Moda kapitāls
         valdes loceklis
         Tālr. +37167344508
         epasts: guntars@draudzigsaizdevums.lv


FS_Moda Kapitals_2015_IFRS_LAT_29.02.2016.pdf