Paskelbta: 2016-02-29 08:54:01 CET
AB "Vilkyškių pieninė"
Tarpinė informacija

AB Vilkyškių pieninė 2015 m. 12 mėnesių neaudituoti finansiniai rezultatai

AB Vilkyškių pieninės grupės konsoliduotos neaudituotos 2015 m. dvylikos mėnesių pajamos buvo 84,4 mln. EUR, arba 23% mažesnės lyginant su tuo pačiu 2014 m. laikotarpiu.

2015 m. dvylikos mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas –  1,2 mln. EU, per 2014 m. dvylika mėnesių įmonių grupės konsoliduotas grynasis pelnas sudarė 3,2 mln. EUR

AB Vilkyškių pieninės 2015 m. dvylikos mėnesių tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys bei veiklos rezultatų pristatymas pateikti prieduose.

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102


2015 m. dvylikos mėnesių tarpinių konsoliduotų finansinių neaudituotų ataskaitų rinkinys.pdf
2015 m 12 men veiklos rezultatai.pdf