Paskelbta: 2016-02-29 08:26:41 CET
AB Šiaulių bankas
Tarpinė informacija

2015 metų 12 mėnesių tarpinė informacija

Šiauliai, Lietuva, 2016-02-29 08:26 CET --  

Pateikiame 2015 metų dvylikos mėnesių Banko veiklos apžvalgą ir tarpinę informaciją su atsakingų asmenų patvirtinimu (pridedama).

         Papildomą informaciją teikia Finansų ir rizikos valdymo tarnybos vadovas Donatas Savickas, tel. (841) 595 602.


2015 apzvalga_LT.pdf
2015 4q tarpine LT.pdf