Paskelbta: 2016-02-29 08:00:01 CET
AB "Linas Agro Group"
Tarpinė informacija

Pranešimas apie 2015–2016 finansinių metų 6 mėnesių veiklos rezultatus

Panevėžys, Lietuva, 2016-02-29 08:00 CET --  

AB „Linas Agro Group“ pateikia šiuos pranešimus:

 

1. Atsakingų asmenų patvirtinimas;

2. AB „Linas Agro Group” 2015–2016 finansinių metų konsoliduotąjį tarpinį pranešimą

už 6 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. gruodžio 31 d.;

3. AB „Linas Agro Group“ 2015–2016 finansinių metų 6 mėnesių konsoliduotąsias

finansines ataskaitas (neaudituotas).

         Finansų direktorius Tomas Tumėnas
         Tel. (8~45) 507 393
         
         Atstovė ryšiams su investuotojais Agnė Barauskaitė
         Tel. (8~45) 507 346


LNA_2015-2016_IFRS_6 men_LT.pdf
LNA_6_men_2015_2016_Konsoliduotasis_tarpinis_veiklos_pranesimas.pdf