Paskelbta: 2016-02-26 08:06:03 CET
AB "Klaipėdos nafta"
Tarpinė informacija

2015 m. dvylikos mėnesių tarpinė finansinė informacija

Akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) 2015 m. 12 mėn. neaudituoti finansiniai rezultatai:

  • 2015 m. grynasis pelnas sudaro 22,0 mln. Eur arba 138 proc. daugiau, lyginant su 2014 m. kai jis sudarė 9,3 mln. Eur.
  • Pelnas prieš mokesčius, palūkanas bei nusidėvėjimą (EBITDA) už 2015 m. išaugo 2,2 karto arba 121,2 proc. lyginant su 2014 m. ir sudarė 37,4 mln. Eur.
  • Pardavimo pajamos už 2015 m. sudaro 109,7 mln. Eur arba 2,8 karto daugiau, lyginant su 2014 m. tuo pačiu laikotarpiu – 39,8 mln. Eur.
  • 2015 m. Bendrovės pajamos ir pelnas reikšmingai išaugo dėl:
    • SGD terminalo veiklos rezultatų (veikla pradėta tik 2014 m. pabaigoje);
    • Naftos terminalo krovos apimčių ir veiklos pelningumo padidėjimo.

Pridedame 2015 m. sutrumpintas neaudituotas finansines ataskaitas ir finansinių rezultatų apžvalgą.

 

         Finansų ir administravimo departamento direktorius Marius Pulkauninkas, tel. 8 46 391763


IFRS_2015_LT_Q4.pdf
Klaipedos_nafta_veiklos_rezultatai_2015_12_men_LT.pdf