Paskelbta: 2016-02-15 15:01:00 CET
Ignitis gamyba
Pranešimas apie esminį įvykį

Preliminarūs neaudituoti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2015 m. dvylikos mėnesių rezultatai

Elektrėnai, Lietuva, 2016-02-15 15:01 CET -- „Lietuvos energijos gamyba“, AB (juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai, toliau – Bendrovė) skelbia preliminarius neaudituotus Bendrovės 2015 m. dvylikos mėnesių finansinius rodiklius:

  • Preliminariais neaudituotais duomenimis, 2015 m. Bendrovės pardavimo pajamos sudaro 203,10 mln. eurų ir yra 12,1 proc. mažesnės nei 2014 m. pardavimo pajamos (231,08 mln. eurų).
  • Preliminarus neaudituotas Bendrovės 2015 m. pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) sudaro 49,71 mln. eurų ir yra 22,4 proc. mažesnis nei 2014 m. EBITDA (64,02 mln. eurų).
  • Preliminarus neaudituotas Bendrovės 2015 m. grynasis nuostolis sudaro 0,23 mln. eurų, tuo tarpu 2014 m. grynasis pelnas sudarė 33,41 mln. eurų.

Didžiausią neigiamą įtaką Bendrovės 2015 m. grynajam rezultatui daro dėl sprendimo nutraukti Bendrovės valdomos Lietuvos elektrinės 5 ir 6 blokų eksploatavimą pripažintas vienkartinis 30 mln. eurų nuostolis dėl ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo ir su turtu susijusių dotacijų atstatymo. „Šių blokų eksploatavimo nutraukimą dėl prastos jų techninės būklės, mažo išnaudojimo potencialo ateityje ir didelių palaikymo kaštų buvome numatę ilgalaikėje Bendrovės strategijoje. Įgyvendindami ją siekiame mažinti naštą vartotojams, efektyvia veikla didinti Bendrovės vertę“, – sako „Lietuvos energijos gamybos“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Juozas Bartlingas.

Bendrovės 2015 m. EBITDA mažesnė nei 2014 m. dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) sprendimų, kuriais nepripažįstama reguliuojamos veiklos pajamų dalis. Atsižvelgiant į VKEKK sprendimus dėl 2010–2012 m. Bendrovės veiklos patikrinimo rezultatų ir dėl Bendrovės pripažinimo turinčia didelę įtaką elektros energijos gamybos rinkoje, mažėja Bendrovei skirtų viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) lėšų bei galios rezervų užtikrinimo paslaugų pajamos.

Šių pajamų į 2015 m. finansines ataskaitas Bendrovė neįtraukia vadovaudamasi auditorių rekomendacijomis, tačiau ir toliau aktyviai gina savo poziciją dėl jų pripažinimo, siekdama minėtus VKEKK sprendimus panaikinti teisme. Preliminariais skaičiavimais, atmetus šių sprendimų įtaką rezultatams, Bendrovės 2015 m. EBITDA siektų apie 65,6 mln. eurų ir būtų didesnė negu pernai tuo pačiu laikotarpiu, nepaisant sumažėjusių komercinės elektros energijos gamybos apimčių.

2015 m. dėl itin mažo vandens kiekio Nemune smuko Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinės gamyba. Šiemet šioje elektrinėje pagaminta 13,4 proc. mažiau elektros energijos nei per 2014 metus. Elektrėnų komplekse, kur elektra gaminta siekiant šiltuoju metų laiku užtikrinti tiekimo saugumą, 2015 m. buvo pagaminta 24,4 proc. daugiau elektros energijos nei 2014 m.

2015 m. dvylikos mėnesių konsoliduotosios ir Bendrovės tarpinės finansinės ataskaitos bus skelbiamos pagal investuotojo kalendoriuje numatytą grafiką.

         Valentas Neviera, „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Korporatyvinės komunikacijos skyriaus vadovas, tel. 8 670 25997, el. paštas valentas.neviera@le.lt