Publicēts: 2016-02-11 11:02:49 CET
Latvijas Gāze
Uzņēmuma paziņojums

AS "Latvijas Gāze": Saeima apstiprina Enerģētikas likuma grozījumus

11. februārī Latvijas Republikas Saeima galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Enerģētikas likumā, kas nosaka dabasgāzes tirgus atvēršanas un uzņēmuma sadalīšanas kārtību.

Likums paredz juridisku pārvades un uzglabāšanas operatora nodalīšanu no dabasgāzes tirdzniecības un sadales operatora līdz 2017. gada 3. aprīlim, iekļaujot pārvades un uzglabāšanas operatora komercsabiedrībā visus pakalpojumu sniegšanai nepieciešamos aktīvus un cilvēkresursus. Likumprojekts paredz, ka līdz 2017. gada 31. decembrim jānodrošina abu komercsabiedrību kontrolējošo akcionāru nodalīšana, paredzot valsts pirmpirkuma tiesības uz pārvades un uzglabāšanas operatora kapitāldaļām un aktīviem.

Tāpat likumprojekts paredz juridisku sadales operatora nodalīšanu no tirdzniecības uzņēmuma līdz 2018. gada 1. janvārim.

Likums paredz, ka, sākot ar 2017. gada 3. aprīli, Latvijas tirgus būs pilnībā atvērts un Latvijā būs iespēja tirgot dabasgāzi arī citiem tirgotājiem. Mājsaimniecībām ir paredzēta izvēles iespēja palikt par saistīto lietotāju jeb turpināt iegādāties dabasgāzi par regulētajiem tarifiem.

Atbilstoši grozījumu iniciatoru un Ekonomikas Ministrijas interpretācijai Saeima ir iekļāvusi likumā tādas normas, kas atļautu patērētājiem dabasgāzes iegādi citā valstī un piegādi paša patēriņam arī pirms tirgus atvēršanas. Šādas normas ir pretrunā likumā paredzētajai iespējai brīvi izvēlēties tirgotāju vien pēc 2017. gada 3. aprīļa, jo iespēja izvēlēties piegādātāju jau pēc būtības ir tirgus atvēršana. AS „Latvijas Gāze” uzskata, ka šāds regulējums ir pretrunā ar privatizācija līgumiem, kas paredz AS „Latvijas Gāze” ekskluzīvas gāzapgādes tiesības Latvijā līdz 2017. gada 3. aprīlim.

Dabasgāzes sadales sistēmas lietošanu regulē Ministru Kabineta noteikumi, savukārt pārvades un uzglabāšanas sistēmu lietošanu regulē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteikumi.

Ņemot vērā likuma neatbilstību noslēgtajiem privatizācijas līgumiem, uzņēmumam pastāv iespēja vērsties gan Satversmes tiesā, gan Stokholmas Arbitrāžā. Tāpat uzliktie pārvades un uzglabāšanas operatora pārdošanas termiņi ir nesamērīgi īsi un var radīt zaudējumus akcionāriem. Par turpmāko uzņēmuma rīcību lems uzņēmuma Padome.

Ar pilnu likumprojekta tekstu var iepazīties Ministru Kabineta mājaslapā:

http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=504/Lp12

         Vinsents Makaris
         Tel. + (371) 67 369 144
         E-pasts: IR@lg.lv