Avaldatud: 2016-02-10 15:30:00 CET
Tallinna Kaubamaja Grupp
Kvartaliaruanne

2015. aasta VI kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

 

Segmendid (EURm) Q4/15 Q4/14 yoy 12m/15 12m/14 yoy
Supermarketid 104,1 99,2 4,9% 383,4 368,2 4,2%
Kaubamaja 29,0 28,4 2,3% 95,6 92,5 3,3%
Autokaubandus 15,2 13,9 9,0% 60,8 57,7 5,3%
Jalatsikaubandus 3,4 3,2 7,7% 11,9 13,4 -10,7%
Kinnisvara 1,2 0,8 38,5% 3,7 3,3 12,6%
Müügitulud kokku 152,9 145,5 5,1% 555,4 535,0 3,8%
             
Supermarketid 4,4 4,4 0,6% 10,8 8,1 33,1%
Kaubamaja 2,8 2,9 -2,1% 4,4 4,8 -8,0%
Autokaubandus 0,2 0,4 -48,2% 2,0 2,0 -1,8%
Jalatsikaubandus -1,5 0,0 -3511,6% -2,6 -1,3 106,7%
Kinnisvara 4,7 2,1 123,1% 11,4 8,8 29,1%
Maksueelne kasum kokku 10,6 9,8 8,6% 26,0 22,5 15,4%

Tallinna Kaubamaja Grupi 2015. aasta konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 555,4 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2014. aasta tulemusega, mil müügitulu oli 535,0 miljonit eurot, 3,8%. Neljandas kvartalis oli kontserni müügitulu 152,9 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 5,1%. Kontserni 2015. aasta neljanda kvartali konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 10,6 miljonit eurot, mis on 6,9% enam, kui eelmise aasta võrreldava perioodi kasum. Kontserni 2015. aasta puhaskasum oli 22,1 miljonit eurot, mis on 8,8% eelmise aasta kasumist parem. Aasta maksueelne kasum oli 26,0 miljonit eurot, kasvades aasta varasemaga võrreldes 15,4%. Puhaskasumit mõjutas dividendimakse, millelt 2015. aastal maksti tulumaksu 3,9 miljonit eurot, aasta varem maksti tulumaksu summas 2,2 miljonit eurot.

Stabiilsust ja jaekaubandusele jõudsat kasvu pakkunud 2015. aasta ei olnud ühtviisi helde kõikidele jaekaubandussegmentidele, jättes moe- ja toidukaupade müüjad keskmisest madalama kasvuga. Võrdluses Eesti statistikaga võime Grupi müügitulude kasvuga siiski rahule jääda. Neljandat kvartalit ilmestas viimastele aastatele iseloomulikuks saanud aastaaegade nihkumine ja sooja sügise kestmine detsembri lõpuni. Viimane vähendas oodatud tulu moekaupade müügil. Lisandunud Viimsi kaupluse ja e-poe kaasabil näitas jätkuvalt tugevat müügikasvu supermarketite segment. Vihase konkurentsiga silmitsi seisev jalatsisegment saavutas vaatamata ebasoodsatele ilmaoludele arvestatava müügikasvu. Suurepärase müügitulemini jõudis neljandas kvartalis autosegment, seda eelkõige müügikampaaniate abil, mis aga võrdlusbaasiga võrreldes tõid siiski väikse languse marginaalis. Grupi neljanda kvartali kasumit paisutas 2,3 miljoni euro ulatuses kinnisvarasegmendi varade ümberhindlus. Kvartali keskmise palgakulu kasv tulenes peamiselt sesoonsest motivatsioonitasude arvestusest.

Selverid

Supermarketite ärisegmendi 2015. aasta esialgne konsolideeritud müügitulu oli 383,4 miljonit eurot, kasvades 2014. aastaga võrreldes 4,2%. IV kvartali konsolideeritud müügitulu oli 104,1 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 4,9%. Võrreldavate kaupluste kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetri kohta oli 12 kuuga keskmiselt 0,37 tuhat eurot ja IV kvartalis 0,39 tuhat eurot, näidates vastavalt 2,2%-list ja 1,4%-list tõusu. Selveri tütarettevõtte Kulinaaria OÜ grupiväline käive, eriti Catering teenuse osa, mis ei moodusta küll olulist osakaalu segmendi kogukäibest, on aasta terviku vaates kasvanud 35,9%. Selveritest tehti 2015. aastal 36,1 miljonit ostu, mis ületas aasta varasemat ostude arvu 1,4% võrra. 2015. aasta supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 10,8 miljonit eurot, puhaskasum 8,5 miljonit eurot, kasvades võrrelduna eelmise aastaga vastavalt 2,7 miljonit ja 0,8 miljonit eurot. Eestis teenitud maksueelne kasum oli 13,1 miljonit eurot ja puhaskasum 10,9 miljonit eurot. Maksueelne kasum ja puhaskasum olid IV kvartalis 4,4 miljonit eurot, jäädes eelmise aastaga samale tasemele. Eestis teenitud kasum moodustas sellest 4,9 miljonit eurot. Puhaskasumi ja tulumaksueelse kasumi erinevus tuleneb dividendidelt makstud tulumaksult - 2015. aastal oli dividendide tulumaks summas 2,22 miljonit eurot; 2014. aastal 0,37 miljonit eurot. Lätis teenitud maksueelne kahjum ja puhaskahjum olid 2,4 miljonit eurot, millest IV kvartali osa oli 0,5 miljonit eurot. Kahjum vähenes viimases kvartalis 0,1 miljoni euro võrra. 2015. aasta IV kvartalile avaldas mõju augustis avatud seitsmes hüpermarket - Viimsi Selver. Lisandunud kauplus suurendab lisaks tugevale ketivälisele konkurentsile ka ketisisest konkurentsi. Vaatamata sellele on suudetud ostude arvu kasvatada võrrelduna eelmise aasta sama perioodiga. Nii IV kvartali kui aastas vaates on suurenenud keskmine ostukorv. 2015. aasta IV kvartali käibe kasvu on toetanud edukad turunduskampaaniad ja väga edukas müük aastalõpu pühadeperioodil. Eestis teenitud kasumile on eelkõige mõju avaldanud suurema efektiivsuse saavutamine põhiprotsessi ehk kaupade müügi osas. Tõhusamalt on juhitud varusid, mille tulemusena on alanenud allahindlused ja mahakandmiskulud. Tegevuskulude osas on parandatud veelgi eelmise aasta kuluefektiivset taset. Seda olukorras, mil baasaasta kulud sisaldavad ühe kaupluse avamiskulusid, käesoleva aasta tegevuskulud ühe kaupluse avamiskulusid ning ühe kaupluse renoveerimiskulusid.

Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2015. aasta müügitulu oli 95,6 miljonit eurot, kasvades aastaga 3,3%. Sellest neljandas kvartalis oli müügitulu 29,0 miljonit eurot, mis oli 2014. aasta IV kvartali tuludest kõrgem 2,3%. Kaubamajade 2015. aasta maksueelne kasum oli 4,4 miljonit eurot, jäädes aastatagusele tulemusele alla 8,0%. Neljandas kvartalis oli maksueelne kasum 2,8 miljonit eurot, mis oli 2014. aasta kasumist madalam 2,2%. Kaubamaja müügitulemust mõjutasid neljandas kvartalis juba mitmendat aastat järjest üle keskmise soojemad sügiskuud, mis võimaldasid klientidel ülerõivaste ostuotsuseid edasi lükata. 2015. aasta kogumüügile jättis jälje Viru bussiterminali remont suvekuudel ja Tartu müügimaja keskuse renoveerimine neljandas kvartalis. Arvestades turistidele atraktiivseid linna keskmes positsioneeruvaid Kaubamajade asukohti, mõjutas kokkuvõttes 2015. aasta müügitulu negatiivselt läbi aasta madal turistide külastatavus. Samas on soojemad sügiskuud avaldanud läbi madalamate halduskulude positiivset mõju Kaubamajade kasumile. I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2015.aasta IV kvartali müügitulu oli 1,7 miljonit eurot, kasvades 2014. aasta sama perioodiga võrreldes 6,4 %. Neljandas kvartalis oli kasum 0,04 miljonit eurot, mis oli 2014. aasta võrreldava perioodi tulemusest parem 0,03 miljoni euro võrra. 2015. aasta müügitulu oli 5,1 miljonit eurot, kasvades 2014. aastaga võrreldes 9,1%. 2015. aasta kahjum oli 0,2 miljonit eurot, kahjum vähenes aasta varasemaga võrreldes 0,1 miljoni euro võrra.

Autokaubandus

Autokaubandussegmendi 2015. aasta müügitulu oli 60,8 miljonit eurot. Müügitulu ületas 5,3% eelmise aasta tulusid, sealhulgas kasvas KIAde müügitulu 7,1%. Neljanda kvartali 15,2 miljoni euro suurune müügitulu kasvas aasta varasemaga võrreldes 9,0%, sealhulgas kasvas KIAde müügitulu 3,4%. 2015 aastal müüdi kokku 3011 uut sõidukit, sellest IV kvartalis 745 sõidukit. Segmendi 2015. aasta puhaskasum oli 1,5 miljonit eurot, jäädes aasta varasemast kasumist maha 9,6%. Segmendi 2015. aasta maksueelne kasum oli 2,0 miljonit eurot, jäädes aasta varasema tulemusega samale tasemele. IV kvartali puhaskasum oli 0,2 miljonit eurot, mis on 0,4 miljonit eurot aasta varasemast madalam. Neljanda kvartali tulemust mõjutas Opeli laoautode allahindluskampaania, samuti leidsid aset mitme edukalt võidetud riigihangete autode loovutamised, mis paisutasid müüki. Lisaks tasub äramärkimist kontserni Leedu autoäri stabiilne kasv ja kasumlikkuse saavutamine 2015. aastal. Kasumit mõjutas negatiivselt IV kvartalis 0,2 miljoni euro suurune Ülemiste autosalongi hoone allahindlus.

Jalatsikaubandus

Jalatsikaubanduse segmendi 2015. aasta müügitulu oli 11,9 miljonit eurot, vähenes aastaga 10,7%. IV kvartalis oli käive 3,4 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2014. aasta sama perioodiga 7,7%. Kui III kvartalis müügilangus pidurdus, siis IV kvartalis, hoolimata erakordselt ebasoodsatest ilmastikuoludest, saavutati müügitulu kasv. Kõige keerulisemaks kuuks kujunes rekordiliselt soe detsember. Aasta kahjumiks kujunes 2,6 miljonit eurot. Kahjum kasvas võrreldes eelneva aastaga 1,4 miljonit, mille võrra hinnati alla jalatsikaubandussegmendi firmaväärtust summale 2,1 miljonit eurot. Sama allahindlus mõjutas ka neljanda kvartali tulemust. Edukamaks kujunenud aasta lõpp lubab arvata, et Grupi jalatsisegmendis ellu viidud strateegilised muudatused: normaliseerunud varude tase, brändiportfelli muudatused ja tulemustele orienteeritud müügi juhtimine, hakkavad hoolimata jätkuvalt teravast konkurentsi situatsioonist vilja kandma.

Kinnisvarad

Kinnisvarade ärisegmendi 2015. aasta grupiväline müügitulu oli 3,7 miljonit eurot. Müügitulu suurenes eelmise aastaga võrreldes 12,6%. IV kvartali grupiväline müügitulu oli 1,2 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 38,4%. Kinnisvarasegmendi 2015. aasta maksueelseks kasumiks kujunes 11,4 miljonit eurot, mis on 2,6 miljonit ehk 29,1% enam, kui eelnenud majandusaastal. IV kvartali maksueelseks kasum oli 4,7 miljonit eurot, kasvades 2,6 miljonit eurot ehk 123,1% võrreldes eelmise majandusaasta sama perioodiga. Neljanda kvartali müügitulu kasvu toetas edukas Viimsi keskuse avamine 2015. aasta augustis ning Lätis Rezekne hoone üürile andmine grupivälisele osapoolele. Kinnisvarasegmendi kasumit mõjutas segmendi varade ümberhindlus, mille tulemusena kvartali kasum kasvas 2,3 miljonit eurot. Neljanda kvartali oluliseks arendusprojektiks oli Tartu Kaubamaja keskuse renoveerimine, mis on kavas lõpetada 2016. aasta I kvartalis.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes 

  31.12.2015 31.12.2014
VARAD    
Käibevara    
Raha ja pangakontod 13 911 24 626
Nõuded ja ettemaksed 20 191 17 938
Varud 61 110 56 876
Käibevara kokku 95 212 99 440
Põhivara    
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed 293 338
Sidusettevõtjad 1 778 1 778
Kinnisvarainvesteeringud 44 963 3 035
Materiaalne põhivara 196 691 227 914
Immateriaalne põhivara 9 043 10 402
Põhivara kokku 252 768 243 467
VARAD KOKKU 347 980 342 907
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Võlakohustused 33 377 20 405
Võlad ja ettemaksed 77 066 70 317
Lühiajalised kohustused kokku 110 443 90 722
Pikaajalised kohustused    
Võlakohustused 57 426 77 663
Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud 502 692
Pikaajalised kohustused kokku 57 928 78 355
KOHUSTUSED KOKKU 168 371 169 077
Omakapital    
Aktsiakapital 16 292 16 292
Kohustuslik reservkapital 2 603 2 603
Ümberhindluse reserv 65 701 67 159
Konverteerimiserinevused -255 -255
Jaotamata kasum 95 268 88 031
OMAKAPITAL KOKKU 179 609 173 830
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 347 980 342 907

 

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

Tuhandetes eurodes

  IV kvartal 2015 IV kvartal 2014 12 kuud 2015 12 kuud 2014
         
Müügitulu 152 888 145 512 555 447 535 045
Muud äritulud 4 536 195 5 140 715
         
Müüdud kaubad, kasutatud materjalid ja teenused -113 072 -107 875 -416 134 -403 716
Mitmesugused tegevuskulud -11 999 -12 064 -50 776 -50 027
Tööjõukulud -14 669 -12 599 -50 890 -46 493
Põhivara kulum ja väärtuse langus -6 614 -2 844 -15 234 -10 970
Muud ärikulud -152 -180 -609 -767
Ärikasum 10 918 10 145 26 944 23 787
Finantstulud 1 5 12 24
Finantskulud -280 -367 -1 144 -1 494
Kasum sidusettevõtja aktsiatelt 9 24 142 172
Kasum enne tulumaksustamist 10 648 9 807 25 954 22 489
Tulumaks -10 144 -3 883 -2 194
Aruandeperioodi puhaskasum 10 638 9 951 22 071 20 295
Muu koondkasum        
Kirjed, mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse        
Konverteerimiserinevused 0 0 0 2
Aruandeperioodi muu koondkasum /(-kahjum) kokku 0 0 0 2
ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM 10 638 9 951 22 071 20 297

 

         Raul Puusepp
         Juhatuse esimees
         Tel 731 5000


Börs_Kaubamaja_4Q2015_est.pdf