Paskelbta: 2016-02-04 07:48:31 CET
AB "Klaipėdos nafta"
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Klaipėdos nafta“ 2016 metų sausio mėnesio preliminarūs krovos ir pajamų rezultatai

AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) Klaipėdos naftos terminale bei Subačiaus kuro bazėje (SKB) per 2016 m. sausio mėnesį į talpyklas perkrauta 790 tūkst. tonų naftos produktų, 25,4 proc. daugiau nei 2015 m. sausio mėn., kai buvo perkrauta 630 tūkst. tonų. Pagrindinė priežastis, nulėmusį ženklų krovos padidėjimą sausio mėn., buvo reikšmingas AB „ORLEN Lietuva“ pristatomų naftos srautų padidėjimas, bei Bendrovės sugebėjimas efektyviai terminale perkrauti padidėjusius naftos produktų srautus.

Per 2016 m. sausio mėn. Bendrovės suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalas išdujino ir į gamtinių dujų perdavimo sistemą patiekė 1.071 tūkst. MWh gamtinių dujų, 112,1 proc. daugiau nei 2015 m. sausio mėn., kai buvo išdujinta 505 tūkst. MWh. Šis išdujintas ir į perdavimo sistemą perduotas gamtinių dujų kiekis buvo didžiausias per visą terminalo eksploatacijos laikotarpį.

Preliminarios SGD terminalo 2016 m. sausio mėn. pardavimo pajamos sudaro 5,9 mln. eurų, kurios lygios vienai dvyliktajai 2016-iems metams Valstybinės kainos ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintų skystinimo veiklos pajamų.

AB „Klaipėdos nafta“ naftos terminalo ir SKB 2016 m. sausio mėn. preliminarios pardavimo pajamos – 4,8 mln. Eur, kurios, lyginant su 2015 m. atitinkamo periodo pardavimo pajamomis (3,7 mln. Eur), yra 29,7 proc. didesnės.

Naftos produktų krova ir SGD dujinimas

 

  Sausis
  2016 m. 2015 m. Pokytis, %
Naftos produktų krova, tūkst. t 790 630 25,4%
SGD išdujinimas, tūkst. MWh 1.071 505 112,1%

Bendrovės pajamos, mln. EUR

  Sausis
  2016 m. 2015 m. Pokytis, %
Naftos terminalo veikla 4,6 3,5 31,4%
Subačiaus kuro bazės veikla 0,2 0,2 0,0%
SGD terminalo veikla 5,9 5,4 9,3%
Viso: 10,7 9,1 17,6%

 

         Finansų ir administravimo departamento direktorius Marius Pulkauninkas, tel. 8 46 391763