Publicēts: 2016-01-18 14:57:58 CET
Latvijas Gāze
Ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšana

Paziņojums par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2016.gada 22.martā Rīgā, Vagonu ielā 20, akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” telpās. Akcionāru sapulces sākums plkst. 10:00.

 

Vinsents Makaris
Tel. + (371) 67 369 144
E-pasts: IR@lg.lv

 


2016.01_Pilnvarojuma_veidlapa.doc
2016.01_Pazinojums_par_Arkartas_akcionaru_sapulci.pdf