Avaldatud: 2016-01-08 15:35:45 CET
Tallinna Kaubamaja Grupp
Börsiteade

2015. aasta IV kvartali ja 12 kuu müügitulemused

 

Segmendid (EURm) Q4/15 Q4/14 yoy 12m/15 12m/14 yoy
Supermarketid 104,2 99,2 5,0% 383,5 368,2 4,2%
Kaubamaja 29,1 28,4 2,4% 95,6 92,5 3,3%
Autokaubandus 15,2 13,9 9,0% 60,8 57,7 5,3%
Jalatsikaubandus 3,4 3,2 7,7% 11,9 13,4 -10,7%
Kinnisvara 1,2 0,8 38,5% 3,7 3,3 12,6%
Müügitulud kokku 153,0 145,5 5,1% 555,5 535,0 3,8%

Tallinna Kaubamaja Grupi 2015. aasta konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 555,5 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2014. aasta tulemusega, mil müügitulu oli 535,0 miljonit eurot, 3,8%. Neljandas kvartalis oli kontserni müügitulu 153,0 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 5,1%. Müügitulu kasv vastas kontserni ootustele.

Supermarketite ärisegmendi 2015. aasta esialgne konsolideeritud müügitulu oli 383,5 miljonit eurot, kasvades 2014. aastaga võrreldes 4,2%. IV kvartali konsolideeritud müügitulu oli 104,2 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 5,0%. Võrreldavate kaupluste kaupade müügitulu kasvas IV kvartalis 2,2% ja aasta kokkuvõttes 1,5%.

Kaubamajade ärisegmendi 2015. aasta müügitulu 95,6 miljonit eurot, kasvades aastaga 3,3%. Sellest neljandas kvartalis oli müügitulu 29,1 miljonit eurot, mis oli 2014. aasta IV kvartali tuludest kõrgem 2,4%. I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2015. aasta müügitulu oli 5,1 miljonit eurot, kasvades möödunud aastaga võrreldes 9,0%. Sellest IV kvartalis oli müügitulu 1,7 miljonit eurot, mis oli 2014. aasta vastavast perioodist 6,4%.

Autokaubandussegmendi 2015. aasta müügitulu oli 60,8 miljonit eurot. Müügitulu ületas 5,3% eelmise aasta tulusid, sealhulgas kasvas KIAde müügitulu 7,1%. Neljanda kvartali 15,2 miljoni euro suurune müügitulu kasvas aasta varasema müügituluga võrreldes 9,0%, sealhulgas kasvas KIAde müügitulu 3,4%.

Jalatsikaubanduse segmendi 2015. aasta müügitulu oli 11,9 miljonit eurot, vähenes aastaga 10,7%. IV kvartalis oli käive 3,4 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2014. aasta sama perioodiga 7,7%.

Kinnisvarade ärisegmendi 2015. aasta Grupiväline müügitulu oli 3,7 miljonit eurot. Müügitulu suurenes eelmise aastaga võrreldes 12,6%. IV kvartali Grupiväline müügitulu oli 1,2 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 38,5%. Neljanda kvartali müügitulu kasvu toetas edukas Viimsi keskuse avamine 2015. aasta augustis ning Lätis Rezekne hoone üürile andmine Grupivälisele osapoolele.

         Raul Puusepp
         Juhatuse esimees
         Tel 731 5000