Paskelbta: 2015-12-30 13:45:31 CET
AB "Vilniaus baldai"
Pranešimas apie esminį įvykį

AB "Vilniaus baldai": tarpinės informacijos rengimas ir skelbimas 2016 m.

Vilnius, Lietuva, 2015-12-30 13:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

Vadovaudamiesi pakeistos Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių įstatymo 24 straipsnio 1 dalies reikalavimu, informuojame, kad AB „Vilniaus baldai“ sudarys tarpinę informaciją ir skelbs ją norminių aktų nustatyta tvarka.

2016 finansiniais metais (nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. iki 2016 rugpjūčio 31 d.) AB „Vilniaus baldai“ pranešimus apie bendrovės veiklos rezultatus planuoja skelbti šia tvarka:

- 2016 m. balandžio 05 d. – šešių mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys; šešių mėn. tarpinis konsoliduotas pranešimas;

- 2016 m. birželio 28 d. – devynių mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys;

- 2016 m. spalio 25 d. – dvylikos mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys;

- 2016 m. lapkričio 21 d. – dvylikos mėn. audituotų metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys; metinis konsoliduotas pranešimas.
 

         Kontaktinis asmuo:
         Finansų vadovas
         Jonas Krutinis
         Tel.: +370 (5) 2525700