Paskelbta: 2015-12-22 08:13:39 CET
AB "Vilniaus baldai"
Tarpinė informacija

AB "Vilniaus baldai" 2016 finansinių metų trijų mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys

Vilnius, Lietuva, 2015-12-22 08:13 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

AB „Vilniaus baldai“ 2016 finansinių metų trijų mėn. rugsėjo  – lapkričio mėn. pardavimai sudarė 16 331 tūkst. EUR.

Grupės 2016 finansinių metų trijų mėn. rugsėjo  – lapkričio mėn. grynasis pelnas siekė
719 tūkst. EUR. Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė
1 173 tūkst. EUR.

Pridedama:

1. Atsakingų asmenų patvirtinimas;

2. Sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 m. tris mėnesius, pasibaigusius 2015 m. lapkričio 30 d.

         Kontaktinis asmuo:
         Finansų vadovas
         Jonas Krutinis
         Tel. +370 5 2525700


Sutrumpintu tarpiniu konsoliduotu finansiniu ataskaitu rinkinys uz 2016 m. tris mėnesius, pasibaigusius 2015 m. lapkricio 30 d..pdf
atsakingu asmenu patvirtinimas_2015-12-22.pdf