Paskelbta: 2015-08-31 15:52:20 CEST
AB "Vilkyškių pieninė"
Tarpinė informacija

AB Vilkyškių pieninė 2015 m. šešių mėnesių neaudituoti finansiniai rezultatai

AB Vilkyškių pieninės grupės konsoliduotos neaudituotos 2015 m. šešių mėnesių pajamos buvo 39,1 mln. EUR, arba 30% mažesnės lyginant su tuo pačiu 2014 m. laikotarpiu. Apyvartos sumažėjimą lėmė ženkliai kritusios pieno produktų kainos pasaulinėje rinkoje, sumažėjusi paklausa ir Rusijos Federacijos embargas.

2015 m. pirmųjų šešių mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas –  294 tūkst. EUR, per 2014 m. šešis mėnesius įmonių grupės konsoliduotas grynasis pelnas sudarė 1,1 mln. EUR

AB Vilkyškių pieninės 2015 m. šešių mėnesių tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys bei veiklos rezultatų pristatymas pateikti prieduose.

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102


2015 m. 6 men. tarpiniu konsoliduotu finansiniu ataskaitu rinkinys.pdf
2015 m. 6 men. veiklos rezultatai.pdf