Paskelbta: 2012-08-30 21:00:00 CEST
City Service SE
Tarpinė informacija

„City Service“ 2012 metų pirmojo pusmečio veiklos rezultatai

Vilnius, Lietuva, 2012-08-30 21:00 CEST -- „City Service“ skelbia neaudituotą 2012 metų šešių mėnesių tarpinę konsoliduotą finansinę atskaitomybę, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, ir 2012 metų šešių mėnesių tarpinį konsoliduotą pranešimą.

„City Service“ grupės konsoliduotos pajamos per šešis šių metų mėnesius sudarė 271 mln. litų, iš jų užsienio rinkose – 166 mln. litų. 2011-aisiais per pirmus šešis mėnesius „City Service“ pajamos sudarė 268 mln. litų.

Laikotarpio grynasis pelnas sudarė 10 mln. litų ir sumažėjo 9 proc., palyginti su pernai 2011 metų šešių mėnesių grynasis pelnas siekė 11 mln. litų. Laikotarpio EBITDA sudarė 18,8 mln. litų ir sumažėjo 4 proc., palyginus su 19,6 mln. litų 2011 metais.

„Pirmojo pusmečio rezultatams neigiamą įtaką padarė vienkartinės įmonių grupės veiklos reorganizavimo sąnaudos, kurios sudarė 1,5 mln. litų. Reorganizacijos eigoje AB „City Service“ Lietuvoje registruotų bendrovių, vykdančių daugiabučių namų administravimą ir kitas susijusias veiklas, akcijas perleido 100% kontroliuojamоs dukterinės bendrovės UAB „City Service LT“ tiesioginiam valdymui. Ši įmonė taip pat perėmė komercinio nekilnojamojo turto administravimo bei pastatų techninės priežiūros veiklas. Po reorganizacijos AB „City Service“ veiklą vykdo išimtinai kaip kontroliuojančioji įmonė“, - sakė AB „City Service“ generalinis direktorius Žilvinas Lapinskas.

„City Service“ įmonių grupė veikia Lietuvoje, Latvijoje, Rusijoje. Grupės įmonės prižiūri 18,6 mln. kv. m. pastatų ploto.

 

  Pardavimai (mln. LTL)  EBITDA (mln. LTL)  EBIT (mln. LTL)  Grynasis pelnas (mln. LTL) 
2011 m. 547,8 47,1 34,4 29,5
2011 m. pirmas pusmetis 268 19,6 13,6 11,0
2012 m. pirmas pusmetis 270,7 18,8 12,1 10,0
Santykiniai kapitalizacijos rodikliai* 0,38 4,4 6,0 7,0

* Kiekviename stulpelyje atitinkamai AB „City service“ kapitalizacijos 2012 m. rugpjūčio 30 d. santykis su 2011 m. pajamomis, EBITDA, EBIT ir grynuoju pelnu.

PRIDEDAMA: AB „City Service“ 2012 m. šešių mėnesių tarpinė konsoliduota Finansinė atskaitomybė (litais) ir AB „City Service“ 2012 m. šešių mėnesių tarpinis konsoliduotas pranešimas (litais).

         Vilius Mackonis,
         Komunikacijos vadovas
         +370 5 239 4900


City Service 2012 Q2 LT.pdf
2012_CS_6 menesiu pranesimas_LT.pdf
2012_08_30_patvirtinimas_LT.pdf