Avaldatud: 2021-03-11 12:00:00 CET
Tallinna Kaubamaja Grupp
Börsiteade

Aktsionäride korralise üldkoosoleku toimumine ja sellel osalemine

Tallinna Kaubamaja Grupp AS (registrikood 10223439, asukoht Kaubamaja 1, 10143 Tallinn) juhatus on 22. veebruaril 2021 kutsunud kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 19. märtsil 2021. aastal algusega kell 11:00 Tallinnas, aadressil Liivalaia tänav 33 asuvas Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses. Korraline üldkoosolek ei ole avalik koosolek ega avalik üritus Vabariigi Valitsuse korralduste mõistes, mille korraldamine on keelatud ning seega Tallinna Kaubamaja Grupp AS aktsionäride korraline üldkoosolek toimub üldkoosoleku kokkukutsumise teates avaldatud ajal ja kohas, kuid arvestades järgnevaid erisusi ja soovitusi.

Võttes arvesse COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilist levikut Eestis ning Vabariigi Valitsuse poolt haiguse leviku tõkestamiseks kehtestatud soovitusi, meetmeid ja piiranguid, palume tungivalt aktsionäridel üldkoosolekust füüsiliselt osa mitte võtta ning pakume aktsionäri õiguste kasutamiseks alljärgnevaid võimalusi:

    • Aktsionäridel on võimalik hääletada üldkoosoleku päevakorras olevaid punkte ilma üldkoosolekul füüsiliselt kohal viibimata enne üldkoosolekut e-posti- või postiteel. Hääletussedel on kättesaadav Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i kodulehel (https://www.tkmgroup.ee/investor/uldkoosolek-2021) ning käesolevale börsiteatele lisatult. E-posti teel hääletamisel tuleb täidetud hääletussedel digitaalselt allkirjastada ning saata juhatusele e-kirjaga aadressil tkmgroup@kaubamaja.ee hiljemalt 18. märtsil 2021. aastal kella 12:00-ks. Posti teel hääletamisel tuleb täidetud hääletussedel omakäeliselt allkirjastada ning koos koopiaga allkirjastaja isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest saata juhatusele (aadress Tallinna Kaubamaja Grupp AS, Kaubamaja 1, Tallinn 10143) postiga selliselt, et see jõuab kohale hiljemalt 18. märtsil 2021. aastal kella 12:00-ks.
    • Aktsionäridel on võimalik osaleda korralist üldkoosolekut kajastaval veebiseminaril 19. märtsil 2021 kell 11:00 EET. Veebiseminaril osalemiseks palume registreeruda hiljemalt 18. märtsil 2021 kell 12.00 EET siin: https://register.gotowebinar.com/register/9214160741195990798. Teile saadetakse link veebiseminarile ning juhised keskkonna kasutamiseks. Veebiseminar toimub eesti keeles ning ettevõtte tulemusi tutvustavad ja küsimustele vastavad juhatuse esimees Raul Puusepp, finantsdirektor Marit Vooremäe ja õigusdirektor Helen Tulve. Kuna veebiseminari aeg on piiratud, palume küsimused saata hiljemalt 18. märtsil 2021 kell 12.00 EET e-posti aadressil tkmgroup@kaubamaja.ee. Veebiseminari kaudu hääletamist ei toimu.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS palub tungivalt aktsionäridel kasutada eeltoodud võimalusi oma aktsionäri õiguste kasutamiseks ning mitte osaleda üldkoosolekul füüsiliselt seoses Eestis kehtestatud koroonaviiruse leviku piiramise meetmetega. Juhime tähelepanu, et üldkoosolekul on lubatud füüsiliselt osaleda ainult haigusnähtudeta aktsionäril isiklikult või tema volitatud esindajal ning kohustuslik on kanda kaitsemaski. Koos viibida ja liikuda võivad kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada.

Üldkoosoleku toimumispaigas rakendatakse osalejate kaitsmiseks vajalikke meetmeid koroonaviiruse leviku võimaluse minimeerimiseks. Koosoleku toimumiskohas lähtutakse kehtivast hajutatuse nõudest ning kättesaadavad on vajalikud desinfitseerimis- ja isikukaitsevahendid. Vajadusel on juhatusel õigus kehtestada täiendavaid meetmeid vastavalt üldkoosoleku toimumise ajal kehtivale olukorrale ja võimalikele ühiskondlikele piirangutele.

Küsimusi üldkoosoleku kohta saab esitada e-posti aadressil: tkmgroup@kaubamaja.ee või aktsiaseltsi aadressil saadetud kirjaga või telefonil 66 73 300.

Raul Puusepp
Juhatuse esimees
Tel 731 5000

Manus2021 ÜK hääletussedel est.docx