Paskelbta: 2021-03-05 12:02:15 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2021 m. kovo 04 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2021-03-05 12:02 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2021 m. kovo 04 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 38,3842 0,767 436,0142 163342,4535
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 43,6986 1164,107 115,003 679285,0913
INVL Baltijos fondas 39,2543 1530,994311 369,722766 184434,636432

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com