Paskelbta: 2021-03-05 09:00:00 CET
UAB Medicinos bankas
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Pranešimas apie inicijuojamą eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą


 

UAB Medicinos banko valdybos sprendimu inicijuotas 2021 metų UAB Medicinos banko (buveinės adresas: Pamėnkalnio g. 40, Vilnius, įmonės kodas 112027077, PVM mokėtojo kodas LT120270716) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas vyks banko centrinės buveinės patalpose, adresu Pamėnkalnio g. 40 (2 aukštas), Vilniuje.
Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo data ir laikas bus paskelbti nedelsiant po to, kai banko akcininkai turės teisę naudotis balsavimo teisėmis, tai yra nuo priežiūros institucijos sprendimo neprieštarauti kvalifikuotos akcijų dalies įsigijimui priėmimo dienos ar atitinkamo leidimo leisti valdyti banko kvalifikuotąją balsavimo teisių dalį išdavimo dienos.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

  1. Dėl UAB Medicinos banko 2020 m. metinio pranešimo.
  2. Dėl UAB Medicinos banko auditoriaus išvados.
  3. Dėl UAB Medicinos banko 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
  4. Dėl UAB Medicinos banko 2020 m. pelno paskirstymo.
  5. Dėl pritarimo parinktai audito įmonei atlikti UAB Medicinos banko 2021 m. finansinės atskaitomybės auditą ir apmokėjimo sąlygų.

Su kiekvienu visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimu susijusių sprendimų projektus, tai pat kitus dokumentus, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informaciją, susijusią su akcininkų teisių įgyvendinimu UAB Medicinos banko akcininkai gali gauti  banko  būstinėje, adresu Pamėnkalnio g. 40, Vilniuje. Ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo banko akcininkui bus sudaryta galimybė banko būstinėje, adresu Pamėnkalnio g. 40, Vilniuje, susipažinti su banko turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus. Akcininkams dokumentai ir kita informacija, susijusi su susirinkimo darbotvarke, bus teikiama pateikus savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu akcininkui atstovauja kitas asmuo, būtinas šio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas bei dokumentas, Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinantis asmens teisę atstovauti UAB Medicinos banko akcininkui.

Informacija: Teisės departamento direktorius Povilas Valiukas, tel. +370 614 59687, el. paštas: povilas.valiukas@medbank.lt