Paskelbta: 2021-03-03 12:35:23 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2021 m. kovo 02 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2021-03-03 12:35 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2021 m. kovo 02 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 38,2873 9,3616 0 163780,7729
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 43,7380 121,9845 5000 707790,725
INVL Baltijos fondas 39,187 7,413683 2,5452 183354,325531

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com