Paskelbta: 2021-03-03 08:18:35 CET
Orion Asset Management
Pranešimas apie esminį įvykį

OMX Baltic Benchmark Fund 2021 m. Kovo 2 d. duomenys apie išleistas akcijas

Vilnius, Lietuva, 2021-03-03 08:18 CET --  

OMX Baltic Benchmark Fund akcijų kaina 2021 m. Kovo 2 d. –  12,2911 EUR
OMX Baltic Benchmark Fund išleistų akcijų skaičius 2021 m. 
Kovo 2 d.  – 0 vnt.
OMX Baltic Benchmark Fund išpirktų akcijų skaičius 2021 m. 
Kovo 2 d.  – 0 vnt.
Iš viso į prekybą įtrauktų OMX Baltic Benchmark Fund akcijų skaičius, 2021 m. 
Kovo 2 d. – 163282 vnt.

 

         Orion Asset Management