Paskelbta: 2021-03-02 12:47:33 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2021 m. kovo 01 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2021-03-02 12:47 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2021 m. kovo 01 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 37,8645 22,0172 32,3784 163771,4113
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 43,7316 503,0687 0 712668,7405
INVL Baltijos fondas 38,7078 14,911464 472,140044 183349,457048

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com