Paskelbta: 2021-02-25 08:00:00 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Ignitis gamyba“ patvirtino Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės plėtros verslo planą

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė) informuoja, kad 2021 m. vasario 24 d. jos dukterinės bendrovės AB „Ignitis gamyba“ stebėtojų taryba pritarė AB „Ignitis gamyba“ valdybos sprendimui patvirtinti Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės (HAE) plėtros verslo planą, kuriuo inicijuojami pirmieji vystymo darbai – techninio konsultanto paslaugų pirkimo konkursas.  

2020 m. buvo užbaigtos Kruonio HAE 5-ojo hidroagregato technologinė ir socioekonominė galimybių studijos, kuriomis siekta įvertinti galimus elektrinės modernizavimo variantus. Technologinės studijos metu buvo vertinami keli galimi Kruonio HAE plėtros scenarijai – nuo esamo įrenginio modernizavimo iki naujo 110-225 MW hidroagregato įdiegimo. Įvertinus perdavimo sistemos operatoriaus poreikius ateityje bei socioekonominės studijos rekomendacijas, nuspręsta, kad racionaliausia Kruonio HAE būtų įrengti 110 MW sinchroninį agregatą. Socioekonominės studijos išvadose teigiama, kad pastačius tokį hidroagregatą, visuomenei ilguoju laikotarpiu būtų sukurta didesnė nei 150 mln. eurų nauda. 

Pirmuoju pirkimu bus atrenkamas rangovas, kuris AB „Ignitis gamyba“ padės parengti techninius reikalavimus naujam agregatui. AB „Ignitis gamyba“ pažymi, kad verslo plano patvirtinimas nėra investicinis sprendimas. Dėl investicijų į Kruonio HAE plėtrą AB „Ignitis gamyba“ priims sprendimą tik gavusi rangos darbų pirkimo rezultatus ir įvertinusi statybų darbų kainą.  

Kruonio HAE plėtra prisidėtų prie Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijoje (toliau – NENS) iškeltų tikslų vykdymo. Paminėtina, kad NENS yra įtvirtinta, jog Lietuvos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektas yra strateginis šalies saugumo prioritetas. Naujas Kruonio HAE hidroagregatas būtų reikalingas užtikrinant šalies energetikos sistemos poreikius, siekiant mažinti energetinę priklausomybę nuo elektros energijos importo, išlaikant vietinę patikimą ir konkurencingą elektros energijos gamybą, kartu didinant vidaus elektros energijos generavimo pajėgumus. Kruonio HAE plėtra yra numatyta ir Vyriausybės patvirtintame priemonių plane ruošiantis sinchronizacijai su kontinentinės Europos tinklais. 

Planuojama, kad Kruonio HAE 5-asis hidroagregatas bus įrengtas iki sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais 2025 m.

Daugiau informacijos:

Artūras Ketlerius
„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas
arturas.ketlerius@ignitis.lt
+370 620 76076