Paskelbta: 2021-02-25 08:00:00 CET
AB Šiaulių bankas
Kita informacija

Atnaujintas informacijos skelbimo 2021 metais kalendorius (perkeliamas į vėlesnę datą 2020 m. rezultatų internetinis seminaras)

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, buveinės adresas Tilžės g. 149, 76348 Šiauliai, Lietuva.
Informaciją investuotojams 2021 metais Šiaulių bankas skelbs pagal šį kalendorių:

2021-02-26 – 2020 m. dvylikos mėnesių tarpinė informacija;

2021-03-09 – pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (VAS) šaukimą, sprendimų projektai šaukiamam VAS;

2021-03-09 – 2020 m. rezultatų internetinis seminaras;

2021-03-31 – eilinio VAS sprendimai;

2021-03-31 – 2020 m. audituota metinė informacija;

2021-04-30 – 2021 m. trijų mėnesių tarpinė informacija;

2021-05-05 – 2021 m. 1 ketvirčio rezultatų internetinis seminaras;

2021-07-30 – 2021 m. šešių mėnesių tarpinė informacija;

2021-08-04 – 2021 m. 2 ketvirčio rezultatų internetinis seminaras;

2021-10-29 – 2021 m. devynių mėnesių tarpinė informacija;

2021-11-03 – 2021 m. 3 ketvirčio rezultatų internetinis seminaras.

Papildoma informacija:
Rizikų valdymo ir atskaitomybės departamento direktorius
Algimantas Gaulia, tel. (8 37) 372 837, algimantas.gaulia@sb.lt