Paskelbta: 2021-02-22 12:06:11 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2021 m. vasario 19 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2021-02-22 12:06 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2021 m. vasario 19 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 38,4766 0 546,1318 163842,8683
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 43,7528 115,4212 128,9717 709935,3826
INVL Baltijos fondas 38,8526 5,130158 250,052889 184397,483505

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com