Paskelbta: 2021-02-22 11:49:03 CET
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

AB Nasdaq Vilnius 2021-02-22 įvykusio Vyriausybės vertybinių popierių pirminio platinimo aukciono rezultatai:

 

ISIN kodas LT0000630089
Konkurencinių pavedimų knygos kodas LTGCB0N024D
Nekonkurencinių pavedimų knygos kodas LTGNB0N024D
Atsiskaitymo data 2021-02-24
Išpirkimo data 2024-06-02
Valiuta, kuria nominuota emisija EUR
Nominali vertė 100
Atkarpos dydis, % 0,0
Mažiausias siūlytas pelningumas, % -0,335
Vidutinis svertinis pelningumas, % -0,331
Didžiausias įvykdytų pavedimų pelningumas, % -0,330
Bendra konkurencinių pavedimų apimtis, EUR 313 700 000
Bendra nekonkurencinių pavedimų apimtis, EUR 2 000 000
Išplatinta nominalia verte, EUR 75 000 000,00
Apyvarta, EUR 75 817 898,76

 

Apmokėti vertybiniai popieriai atsiskaitymo dieną bus įtraukti į reguliuojamą rinką – AB Nasdaq Vilnius Skolos vertybinių popierių sąrašą.

 

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqbaltic.com

 

 

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.