Publicēts: 2021-02-22 10:41:04 CET
Baltic Technology Ventures
Pārvaldītāju darījumi

Informācija par darījumiem ar akciju sabiedrības “Baltic Technology Ventures” akcijām

Izpildot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 596/2014 (2014. gada 16. aprīlis) par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula) un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK un Komisijas Direktīvas 2003/124/EK, 2003/125/EK un 2004/72/EK prasības SSE Baltic Opportunities Limited sniedz informāciju par darījumiem ar akciju sabiedrības “Baltic Technology Ventures” akcijām (pielikumā).

Informācija attiecas uz izziņotajiem darījumiem periodā 01.01.2020.-04.02.2021., noformējot to atjauninātajā ziņojuma veidlapā.

 

         Kontakti:
         Adrese: Rūpniecības iela 1-5, Riga, LV-1010
         Tālrunis: +371 67783611
         
         Kontaktpersona:
         Gene Zolotarev
         Valdes loceklis
         Tālrunis: +371 67783601
         E-pasts: gene@baltictechventures.com
         
         Sertificētais konsultants:
         Svetlana Hramčenko
         SIA "Law Office Spridzans"
         Tālrunis: +371 26712718
         e-pasts: svetlana.hramcenko@spridzans.lv


zinojums-SSE-Baltic-Opportunities-Limited-2021-2.pdf
zinojums-SSE-Baltic-Opportunities-Limited-2021-7.pdf
zinojums-SSE-Baltic-Opportunities-Limited-2021-4.pdf
zinojums-SSE-Baltic-Opportunities-Limited-2021-5.pdf
zinojums-SSE-Baltic-Opportunities-Limited-2021-8.pdf
zinojums-SSE-Baltic-Opportunities-Limited-2020.pdf
zinojums-SSE-Baltic-Opportunities-Limited-2021-6.pdf
zinojums-SSE-Baltic-Opportunities-Limited-2021-1.pdf
zinojums-SSE-Baltic-Opportunities-Limited-2021-3.pdf