Paskelbta: 2021-02-18 08:45:00 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Ignitis grupė“ pradeda atnaujinamos atlygio politikos derinimą

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė) informuoja, kad pradeda atnaujintos atlygio politikos ir akcijų opcionų programos darbuotojams projekto derinimą su suinteresuotomis šalimis ir darbuotojų atstovais.

Atlygio politikoje numatyta akcijų opcionų programa buvo kuriama vertinant gerąsias rinkos praktikas. Ja siekiama skatinti darbuotojus dar labiau įsitraukti siekiant Bendrovės įmonių rezultatų bei sukurti motyvaciją pagrindiniams vadovams siekti tvarių ilgalaikių strateginių tikslų.

Atnaujinta atlygio politika ir akcijų opcionų programa darbuotojams po derinimo bus pateikta tvirtinti Bendrovės akcininkams.

Pabrėžtina, kad sprendimai dėl atlygio politikos dar nėra priimti, ji yra tik derinimo etape, gali keistis ir negali būti laikoma galutiniu dokumentu.

Pagal atnaujintą atlygio politiką ir vieną iš jos dalių – akcijų opcionų programą darbuotojams – numatoma, kad visiems Bendrovės įmonių grupės (toliau – Grupės) darbuotojams bus sudaryta galimybė dalyvauti Bendrovės akcijų opcionų programoje.

Numatoma, kad darbuotojai galės patys nuspręsti ir pasirinkti, ar toliau naudotis tradicine kintamojo atlygio dalies skatinimo sistema, ar rinktis dalyvauti naujoje skatinimo sistemoje su akcijų opcionų programa.

Akcijų opcionų sutartys būtų pasirašomos kiekvienais metais ir priklausys nuo pastoviosios atlygio dalies, tikslų pasiekimo, akcijos kainos parametrų. Darbuotojui Bendrovės akcijos bus suteiktos grupėje nepertraukiamai išdirbus trejus metus.

Detalesnę informacija apie akcijų opcionų programą galima rasti Akcijų suteikimo taisyklėse, patvirtintose 2020 rugsėjo 16 d. (nuoroda).

Apie priimtus sprendimus Bendrovė informuos teisės aktų nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos:

Artūras Ketlerius
„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas
arturas.ketlerius@ignitis.lt
+370 620 76076